top of page

Åse Nordanger about her work

Nordanger working in her Snåsa studio

-Jeg har hatt stor interesse for dyr hele livet. Deres bevegelse, muskler, skjelett, uttrykk, adferd, tekstur og anatomi har alltid fascinert og inspirert meg.

Jeg studerer, observerer og skisser det levende dyret. Jeg prøver å fange nerven, essensen, det metaforiske og monumentale. Jeg leter etter linjer, bevegelse,  form og uttrykk. Selv om mine skulpturer er basert på kunnskap om anatomi så skal de først og fremst fungere som en skulptur og inntrykket skulpturen gir tilskueren er viktigere enn helt korrekt anatomi. Jeg mener at et anatomistudie kan de fleste klare med litt øvelse, jeg ønsker å gå lenger. Det er der et unikt uttrykk kommer frem.

Jo større kunnskap jeg har om dyret jeg jobber med jo større frihet får jeg. For meg er kunnskap og  fordypelse nødvendig.

Med min kunst ønsker jeg å formidle tilstander og egne følelser men også vår fantastiske fauna

- så vakker, dramatisk, brutal og sårbar-

Åse lives in Norway on a small farm with her daughter, horses and dogs. Close to the nature and wildlife that inspires her.

Åse and Nicolai Fox
bottom of page